Kontingenter m.v.


DDBU Spilleafgifter

Medlemmer som ønsker at deltage i individuelle og/eller hold-turneringer i DDBU regie afholder selv udgiften til licenskort, som p.t. andrager kr. 200 årligt.

Deltager gebyr for individuel turnering betales ligeledes af deltagerne selv (50 kr.)

SBC betaler gebyrerne for klubbens deltagelse i holdturneringer.


Spilledragt

er et krav ved deltagelse i DDBU kampe samt visse åbne cups, eks. Frem Cup.

SBC har vedtaget sorte benklæder og hvid skjorte/T-shirt med SBC logo emblem, og udgiften hertil afholdes af medlemmet.


Åbne turneringer / cups

Dette er som oftest individuelle arrangementer, hvor deltagerne selv afholder udgiften til spillergebyrer.

Hvis der er tale om hold-turneringer som f.eks. Sønderjysk Cup , betaler SBC startgebyret, eftersom et hold af spillere repræsenterer klubben.


Alssund Gynmasiet

Grundvigs Allé 86

6400 Sønderborg

sbc1981@gmail.com

Sønderborg Billard Club


Kontingenter og Spilleafgifter m.v.


SBC Kontingentsatser

På generalforsamlingen den 17. mart 2016 blev det vedtaget at genindføre

normal kontingent igen.

 

Juniorer: (under 18 år) betaler halveret kontingent 300 kr.

Seniorer: betaler halveret kontingent 600 kr.


.


Kontingentåret er fra 1. august til 31. juli og skal indbetales helårligt forud, senest den 1. september.


Kontingentet dækker allene SBC’s administration, dvs. nedenstående spillerafgifter og spillerdragt er ikke inkluderet i kontingentet.


Nye medlemmer

som ikke er eller har været medlem af en billardklub tillades en prøvetid på maksimalt 2 måneder, dvs. indeværende samt efterflg. måned eller sagt på godt regningssprog: Løbende måned + 30 dage.


Herefter betales et forholdsmæssigt beregnet kontingent i.h.t. ovenstående takster for de resterende måneder frem til udløbet af indeværende kontingentår.