SBC_DDBU turneringer 2018-2019

Alssund Gynmasiet

Grundvigs Allé 86

6400 Sønderborg

sbc1981@gmail.com

Sønderborg Billard Club

 

Nedenstående opstillinger viser SBC's engagement i diverse DDBU-turneringer

såvel som Senior Samvær og Interne turneringer.

Alle spørgsmål desangående bedes rettet til SBC turneringsleder

Carl Chr. Frellesen på tlf. 74422885 el. 21545608.

Intern handicapturnering - afsluttes seneset 1. marts 2019


Flemming Lott

Gunnar Eybye

John Schmidt

Birger Segalt

Hans Philipsen

Carl Chr Frellesen

Jørgen Overgård

Torben K. S. Poulsen

Benny Sønderup

Birgit Larsen

Bent T. Sørensen

Poul Rasmussen

Finn Lauridsen

Villy Guldhammer

Kaj-Flemming Æbelø

Poul Erik Grønvall