SST hold 2020-2021

Senior Samvær Turnering 2020/2021

Hold 1.

             Rasmus Møller     Holdleder.          Tel. 74427285

             Villy  Guldhammer                          Tel. 60716168

             Finn Lauridsen                                Tel. 21781757

          

             Mogens Madsen                             Tel. 42964266

             Ulla Madsen                                    Tel.42964266


Hold 2.

             Birger Segalt      Holdleder             Tel.20971792

             Jan Guldberg Hansen                    Tel.28592878

             Svend Aage Hansen                      Tel.40212720

             Jens Brinch                                     Tel.23251792

             Nicolaj Heinrich                               Tel.24835849

             Flemming Lott                                 Tel.20912945


Hold 3.

            Carl Christian Frellesen Holdleder    Tel.21545608

            Gunnar Eybye                                   Tel.23614757

            Poul Erik Grønvall                             Tel.61346893

            Jørgen Overgård                               Tel.74422648

            Mogens Lassen                                 Tel.21754403

            Børge Agerlund                                 Tel.23638664