Startside

Covid - 19 udvidede restriktioner

Genåbning med restriktioner

Vi har nu genåbnet klubben i forhold til gældende restriktioner


Kun adgang for medlemmer med vaccinationsbevis eller negativ Coronatest

(max. 72 timer gammelt) 


Der skal dagligt udføres stikprøvekontrol som foretages af bestyrelsesmedlemmer, så vær imødekommende overfor deres pålagte opgave.

Ændringer i regler pga. Corona


Specielle regler omkring afbud i år.


Nogle spillere eller klubber ønsker muligvis ikke at spille det kommende forår, og vi har derfor i respekt for dette, valgt at ændre reglerne for bøder mv. gældende for den igangværende sæson.


Afbud medfører ikke bøde, og ikke karantæne.


Dette gælder også ved afbud til elitedivisionskampe, som normalt vil medføre en diskvalifikation af hele holdet i den pågældende sæson, og dermed nedrykning til følge.


Ved holdafbud tabes kampen, og der vil ikke være yderligere repressalier heraf.


Ved individuelle afbud tabes den/de kampe man skulle spille, og der vil ligeledes ikke være bøder herfor.


(Fra DDBUs hjemmeside)Den interne turnering 2020: 


Vinderen blev Frank Christensen

2. plads - Torben K. S. Poulsen

3. plads - Gunnar Eybye

4. plads - Flemming Lott