Startside


Alssund Gynmasiet

Grundvigs Allé 86

6400 Sønderborg

sbc1981@gmail.com

Sønderborg Billard Club

Klubben er genåbnet 

I forbindelse med genåbningen gælder følgende:


Hold dig orienteret om hygiejne og adfærdregler i klubben.


1. Afsprit dine hænder ved indgangen.

2. Der må højst være 8 personer i billardlokalet og højest 7 i forlokalet.

3. Der skal holdes afstand efter de gældende regler fra Sundhedsstyrelsen (1-2 m)

4. Undgå høje udbrud.

5. Hvis du viser tegn på sygdom der kan være Coronarelateret må du ikke besøge klubben.

6. Afsprit kegler, baller, kanter før spillet. Brug kun eget kridt. (Mangler du, kan du tage et stykke fra kassen ved glasruden, dette kridt opbevarer du selv fremover)

7. Efter spil afsprittes kegler, baller, kanter, fælles redskaber, kontakter, spilletavler mm. som har været berørt under spillet.

8. Følg de ophængte retningslinier i lokalet ved toiletbesøg, køb af øl/vand mm.


Generalforsamling 

Ovenstående er arkivbilleder

Den interne turnering 2019:  Vinderen blev Flemming Lott, 2. pladsen gik til Birger Segalt, og 3. pladsen tog Torben K. S. Poulsen sig af.

Der er indgået en huslejeaftale for Sønderborg Billard Club mellem Alssund Gymnasiet og Sønderborg Kommune. 


I aftalen indgår, at vi ikke hæfter for de huslejeregninger som AGS i en længere periode har sendt til os.


Sønderborg kommune skal være behjælpelig med at finde nye lokaler til klubben, hvis vores nuværende klublokaler ønskes brugt til andre formål. 


Flytning til kassernen har ikke indgået i forhandlingerne; men kan eventuelt indgå i beslutninger, der træffes i andet regi

Der indkaldes hermed til generalforsamling

mandag den 29. juni 2020 kl. 19.00 i Billardlokalet


Dagsorden efter vedtægterne.


Der kræves ikke tilmelding, da der på grund af Coronasituationen ikke vil være spisning til generalforsamlingen. 


Der vil være opstillet stole i spillelokalet med den lovpligtige afstand.

Spillermøde

Der indkaldes til spillermøde vedrørende turneringer i næste sæson. 

Mandag den 22. juni 2020 i Billardlokalet kl. 19.00

/ Webmaster Frank Christensen. Mail sbc1981@gmail.com