Startside

Covid - 19 udvidede restriktioner

Genåbning med restriktioner

Vi har nu genåbnet klubben i forhold til gældende restriktioner


Fra og med torsdag den 6. maj er åben for alle medlemmer der opfylder nedenstående.


Kun adgang for medlemmer vaccinationsbevis eller negativ Coronatest (max. 72 timer gammelt) til vagthavende bestyrelsesmedlem.


Vi er for øjeblikket ikke en nøgleklub med fri adgang som tidligere. Der er kun adgang til klubben når der er et bestyrelsesmedlem tilstede til at godkende ophold i klubbens lokaler.


Du kan være sikker på, at der er et bestyrelsesmedlem til stede i de faste åbningstider:


mandag - fredag fra 9:00 - 12:00


I sektorpartnerskabet drøftes mulighederne for at flytte ansvaret for Coronapas fra klubbens ledelse til det enkelte medlem; men der er ikke centralt udfærdiget endelige regler for hvad dette ansvar betyder, hvordan det skal dokumenteres og med hvilke konsekvenser.Nye turneringsplaner


DDBU har udarbejdet nye turneringsplaner:

se dem på: DDBUs hjemmeside


Disse planer er selvfølgelig afhængige af at klubberne igen er åbne.

Ændringer i regler pga. Corona


Specielle regler omkring afbud i år.


Nogle spillere eller klubber ønsker muligvis ikke at spille det kommende forår, og vi har derfor i respekt for dette, valgt at ændre reglerne for bøder mv. gældende for den igangværende sæson.


Afbud medfører ikke bøde, og ikke karantæne.


Dette gælder også ved afbud til elitedivisionskampe, som normalt vil medføre en diskvalifikation af hele holdet i den pågældende sæson, og dermed nedrykning til følge.


Ved holdafbud tabes kampen, og der vil ikke være yderligere repressalier heraf.


Ved individuelle afbud tabes den/de kampe man skulle spille, og der vil ligeledes ikke være bøder herfor.


(Fra DDBUs hjemmeside)

/ Webmaster Frank Christensen. Mail sbc1981@gmail.com
 Generalforsamling


 Tirsdag den 25. maj. kl. 19:00 i billardlokalet


 Dagsorden ifølge vedtægterne.


 Pga. coronarestriktionerne kræves der gyldigt   Coronapas til generalforsamlingen. 

 
Den interne turnering 2020: 


Vinderen blev Frank Christensen

2. plads - Torben K. S. Poulsen

3. plads - Gunnar Eybye

4. plads - Flemming Lott