juni2021


Bestyrelsesmøde 7.juni 2021

 

Tilstede:  Bent Sørensen Gunnar Eyby, Flemming Lott, Carl Chr. Frellesen, Mogens Lassen, Børge Agerlund.

  

 

Beslutningsreferat.

Konstituering: Mogens Lassen vælges som næstformand.

Spillermøde: dato fastholdes til 21/6 kl 19. Grundet den langsomme opstart fra Coronatiden vil vi give mulighed for tilmelding via E-mail. Børge udsender mails og modtager svar der sendes til Carl chr.

For at sikre klubbens uafhængighed fremsættes flg. Forslag til ændringer af vedtægter til næste generalforsamling.

  1. Til valg af bestyrelsesmedlemmer er det alene SBC medlemmer der ikke er medlemmer af andre Billardklubber der kan opstilles.
  2. Medlemmer der er medlem af andre Billardklubber er ikke stemmeberettiget.

Hjemmesiden er pt. Overdraget til Børge, det vurderes snarligst om der er behov for separat WEB ansvarlig.

Kommunen kontaktes for at tilbyde et besøg i klubben. Børge har aftalt besøg med  Christian Moos Aundal

Kultur- og fritidskonsulent Mandag den 21/6 kl 10.

Internet. Nuværede abb. Er opsagt med 1 mdn. Varsel, Børge undersøger priser / GB og vi afstemmer via mail så nyt abb. Kan være i hus til 1/7.

Rengøring: ny liste for ugentlig rengøring udarbejdes af Børge

 

Næste møde, ikke fastlagt.