September 2021

Bestyrelsesmøde 6.September 2021

 

Tilstede:    Gunnar Eyby, Flemming Lott, Carl Chr. Frellesen,  , Børge Agerlund.

  

 

Beslutningsreferat.

 

40 års Jubilæum:

Afholdes Søndag den 31. Oktober fra kl 13.

Ren intern turnering for medlemmer, 10x snit +30.

Turneringsleder opstiller hold.

Præmier for 1,2, og tredjeplads.

Deltagergebyr 20kr.

Klubben er vært for afsluttende smørrebrød og en genstand. Samt 1 snaps. Kaffe og småkager

Tilmelding til Carl Chr.

Børge tager kontakt til ugeavis for at se om de vil komme og omtale arrangementet.

Børge laver indbydelse som udsendes pr mail samt opslås på hjemmeside og i klubben

 

Flemming er ansvarlig for alt indkøb af husholdningsartikler til klubben( rengøring kaffe mv)

Carl Chr. Er ansvarlig for øl og vand.

 

 

Næste møde, ikke fastlagt.