Historien

. . . og sådan fortsatte det:

Op gennem 90'erne var Henning Nielsen en af de drivende kræfter, og tildeltes for året 1999 Sønderborg Kommunes Lederpris, som tildeles ulønnede ledere med selvstændigt ansvar indenfor Børne- og Ungdomsarbejde i Sønderborg.


I 1994 påtog SBC sig igen at afholde DM i keglebillard - denne gang alene - og en yderst velkvalificeret SBC spiller v/navn Orla Madsen var på deltagerlisten.


Orla havde på dette tidspunkt allerede et Danmarksmesterskab (ungdom) samt 3 Jydske Mesterskaber på CV’et og, og han udviklede sig til noget der lignede en ”levende legende” senere hen, ikke mindst på grund af, at Orla blev Junior Europamester i 5-keglebillard i 1994.


Som det fremgår af Resultater gennem Tiderne har SBC i næsten hele sin hidtidige levetid hjemtaget mange mesterskaber på såvel Individuelt- som Hold-plan.


I dag er der ikke mange ungdomsspillere i klubben af forskellige årsager, men til gengæld er der livlig aktivitet på Senior-/Oldboys siderne.


På lokalt plan har SBC siden 2012 deltaget med 3 hold i Senior-samværs turneringen (se denne), og fra 2013 varetages rollen som ko-ordinator for arrangementet af SBC v/Frede Hansen.


Klubben mønstrer traditonelt også et DDBU Serie-1 eller -2 hold, ligesom der plejer at være tilmeldt ca. 5-6  spillere til DDBU Individuel Oldboys-Handicap turnering, 2-3 hold til Teenax cup samt 2-3 individualister i D-rækkerne og Billard Fyn Cup.


Klubben tæller idag ca. 30 medlemmer.


Sådan startede det hele . . .

Hen mod slutningen af 1980 var en gruppe billard spillere i SFS (Sønderborg Firma Sport) regie ret frustrerede over, at det tilsyneladende ikke kunne lade sig gøre, at få et bord mere til rådighed.

Behovet var tydeligt, eftersom man skulle være heldig for at få mere spilletid end 1-2 timer ugentlig på grund af en stigende interesse omkring det ene til rådighed værende billard bord.


Men nogen vidste, at der engang tilbage i tiden rent faktisk havde været en billard-klub i Sønderborg, og med den søgning man så nu - ja "så skulle det da være pokkers, om det ikke skulle kunne lade sig gøre igen", som afdøde Knud Steensen udtrykte det.


Som tænkt - så gjort, dvs. Knud m.fl. tog initiativ til noget, som egentlig blot var tænkt som et orienteringsmøde i Dybbøl-Skolens cafeteria den 27 april 1981.

Ikke mindre end 65 personer mødte frem for at høre om planerne, og det stod nu meget  hurtigt klart, at interessen var tilstrækkelig til, at man kunne ophøje mødet til stiftende Generalforsamling - Sønderborg Billard Club var en realitet fra denne dag.


Der blev nedsat et arbejdsudvalg, som hurtigt fik nogle praktiske ting på plads og indkaldte til SBC's første ordinære generalforsamling, som blev afholdt på Hovedbiblioteket i Sønderborg den 26. august 1981.

Her blev Knud Steensen, Bent Borsing, Sten Hansen, Peer Byg og Kim Bjarnt valgt til at repræsentere klubbens første bestyrelse, og de konstituerede en sådan i de følgende uger med Knud Steensen som formand og Sten Hansen som kasserer.


Efter nogen sondering på byens skoler og andre steder i byen besluttede man om at vælge Amtsgymnasiet (nuværende Alssundgymnasium), hvorfra man havde fået et velvilligt svar.


Man startede med at leje 2 kegleborde og afholdt officiel lokale indvielse den 31 oktober, hvor der blandt diverse honoratiores var selveste Søren Søgård at finde, og han bidrog med en fin tale og ikke mindst demonstration af billardspillets finesser og mysterier.

Allerede den 15 januar 1982 købtes de to lejede borde samt yderligere et nyt, hvorved man var kunne mønstre 3 kegleborde. Senere købte man så det 4. bord.


Året efter i 1983 havde klubben mod på at afvikle DM i keglebillard sammen med Broager og Gråsten billardklubber. Det blev afviklet den 18.-19. marts i Humlehøjhallen med TV dækning af Svend Gehrs fra DR. Et rigtigt flot stævne med stor gallamiddag og musik om dans om aftenen den 18. marts.


På et tidspunkt har SBC indstiftet vandrepokalen CUP-ET, som på den årlige generalforsamling overrækkes til et medlem, som har gjort sig fortjent i kraft af spille-resultater, særlig arbejdsindsats, eksemplarisk kammeratskab eller lign.