Historien

Sådan startede det hele . . . Hen mod slutningen af 1980 var der en gruppe billard- spillere i SFS (Sønderborg Firma Sport. Her skulle man være heldig for at få mere spilletid end 1-2 timer ugentlig på grund af en stigende interesse omkring det ene til rådighed værende billardbord. Afdøde Knud Steensen m.fl. tog initiativ til noget, som egentlig blot var tænkt som et orienteringsmøde i Dybbøl-Skolens cafeteria den 27 april 1981. Ikke mindre end 65 personer mødte frem for at høre om planerne, og det stod nu meget hurtigt klart, at interessen var tilstrækkelig til, at man kunne ophøje mødet til stiftende Generalforsamling


- Sønderborg Billard Club var en realitet fra denne dag. SBC's første ordinære generalforsamling, som blev afholdt på Hovedbiblioteket i Sønderborg den 26. august 1981. blev Knud Steensen, Bent Borsing, Sten Hansen, Peer Byg og Kim Bjarnt valgt til at repræsentere klubbens første bestyrelse, og de konstituerede en sådan i de følgende uger med Knud Steensen som formand og Sten Hansen som kasserer. Efter nogen sondering på byens skoler og andre steder i byen besluttede man om at vælge Amtsgymnasiet (nuværende Alssundgymnasium), hvorfra man havde fået et velvilligt svar.


Man startede med at leje 2 kegleborde og afholdt officiel lokale indvielse den 31 oktober, hvor der blandt diverse honoratiores var selveste Søren Søgård at finde, og han bidrog med en fin tale og ikke mindst demonstration af billardspillets finesser og mysterier. Allerede den 15 januar 1982 købtes de to lejede borde samt yderligere et nyt, hvorved man var kunne mønstre 3 kegleborde. Senere købte man så det 4. bord.


Året efter i 1983 havde klubben mod på at afvikle DM i keglebillard sammen med Broager og Gråsten billardklubber. Det blev afviklet den 18.-19. marts i Humlehøjhallen med TV dækning af Svend Gehrs fra DR. Et rigtigt flot stævne med stor gallamiddag og musik om dans om aftenen den 18. marts. I 1994 påtog SBC sig igen at afholde DM i keglebillard - denne gang alene - og en yderst velkvalificeret SBC spiller v/navn Orla Madsen var på deltagerlisten. Orla havde på dette tidspunkt allerede et Danmarksmesterskab (ungdom) samt 3 Jydske Mesterskaber på CV’et og, og han udviklede sig til noget der lignede en ”levende legende” senere hen, ikke mindst på grund af, at Orla blev Junior Europamester i 5-keglebillard i 1994.
Som det fremgår af Resultater gennem Tiderne har SBC i næsten hele sin hidtidige levetid hjemtaget mange mesterskaber på såvel Individuelt- som Hold-plan. I 2022 tilbød Sønderborg kommune at klubben kunne flytte til nye lyse lokaler på den tidligere Sønderborg Kasserne, tilgangsforholdene på amtsgymnasiet var ikke optimalt for den generation der var aktive i klubben, ligesom nye medlemmer ikke kunne tiltrækkes der.


Denne flytning viste sig at være et stort aktiv for klubben. Flytningen til de nye lokaler har givet en bedre synlighed og tiltrukket en del nye spillere så klubben på under 2 år gik fra 24 spillere til over 50 og en udvidelse med ekstra borde til både carambole og keglebillard, samt modernisering af scoretavler er det også blevet til.


På lokalt plan har SBC deltaget med flere hold i Senior-samværs turneringen, som udover at være en konkurrence også er et hyggeligt socialt samvær med flere klubber i det sønderjyske område.


Klubben mønstrer traditionelt også flere DDBU hold i Serie-1 ,2 og 3,og Carambole ligesom der plejer at være tilmeldt ca. 5-6 spillere til DDBU Individuel Oldboys-Handicap turnering, 2-3 hold til Teenax cup samt 2-3 individualister i forskellige discipliner.


Klubben tæller i 2024 ca. 55 medlemmer.