maj 2023


Bestyrelsesmøde 10 maj 2023 kl 18.30 i Billardlokalet.
Tilstede : Gunnar Eyby, Bjarne Krog, Finn Lauridsen, Børge Agerlund Birgit Larsen , afbud: Mohamed Ghali
Indkøb Billardbord
Vi bestiller 1 stk billardbord samt renovering af bord 4 som opstilles i tilstødende lokale.(poolrum) Vi flytter selv bordet derind, stenene skal ikke pålægges bordet , det gør søgård ifm renovering, hvor der islægges folievarmelegemer. Værktøj produceres af Børges ven, tegninger er videregivet. Søgård har givet leveringstermin til uge 38, hvis vi får sponsor-støtte til et bord mere forsøges dette leveret til samme termin.


Der er tvivl om hvorvidt Reklame for sponsorer må sættes på borde uden der foreligger en kontrakt. Dette er efterfølgende afstemt med Hanne, kravet på kontrakt er kun gældende for elite /hvor der er tv dækning. Her skal reklamer uden kontrakt være afdækket.


Cup forespørgsel fra Frede.
Bestyrelsen tilslutter sig tilladelse til afholdelse af Senior Grand Prix turnering, hvor lokaler og kaffe stilles til rådighed. Bestyrelse er ikke medarrangør.
Turneringerne skal afholdes uden for de tidspunkter hvor klubbens øvrige turneringer benytter lokalerne..


Forslag til DDBU Tu udvalg fra Frede.
Bestyrelsen kan ikke støtte det fremsendte forlag, idet vi mener at gældende regler fungerer.


Øl og vin i klubben..
Kassernes ordensregler kræver en godkendelse til salg. Børge har sendt anmodning til Ulla Hermann..


Børne attester.
Børge , Bjarne og Birgit har nu attest på plads, Finn mangler pt.
Aktiv Sommerferie.
Flyttet til flg dage 26/og 27 Juni, samt 7 og 8 August alle dage fra 9-


PBV Børge Agerlund