Referat GF2022


Referat

Generalforsamling 31.marts 2022

 

  1. Valg af dirigent

Birger Segalt valgt som dirigent

 

  1. Der var indkommet forslag fra bestyrelsen som har indflydelse på valg til bestyrelse blev dette behandlet efter valg af dirigent.

    Forslag: Ændring af vedtægternes §5 

d Turneringsleder/ungdomsleder udgår af bestyrelsen så bestyrelsen fremover består  af Formand, Næstformand, Kasserer, 2   Bestyrelsesmedlemmer

Ændringsforlag vedtaget ved håndsoprækning med 8 for og 2

 

  1. Beretninger

Formanden aflagde beretning, opslås på hjemmeside.

Turneringsleder aflagde beretning, opslås på hjemmeside

.

CUP 1 pokalen blev tildelt Muhamed Ghali for, et godt kammeratskab som nyt medlem i klubben samt stor fremgang spillemæssigt.

 

  1. Kasserer fremlagde regnskab Regnskabet blev godkendt Opslås på hjemmeside

 

  1. Kontingentet blev fastsat til 600,00 kr. / år for alle medlemmer.

 

  1. Til bestyrelsen blev Gunnar Eybye genvalgt som kasserer.

Finn Lauridsen valgt som medlem af bestyrelsen og Birgit Larsen valgt som bestyrelsessuppleant. Bent t Sørensen blev valgt som revisor og Torben S. Paulsen genvalgt som revisorsuppleant, Carl Chr, Frellesen fortsætter som bestyrelsesmedlem.

 

  1. Der var 1 indkomne forslag. Fra bestyrelsen som blev behandlet efter valg af dirigent.

    Forslag: Ændring af vedtægternes §5 

d Turneringsleder/ungdomsleder udgår af bestyrelsen så bestyrelsen fremover består  af Formand, Næstformand, Kasserer, 2   Bestyrelsesmedlemmer

Ændringsforlag vedtaget ved håndsoprækning med 8 for og 2

 

.

7. Evt. – Formanden opfordrer til at så mange som muligt melder sig til at hjælpe med flytning. Derudover opfordres medlemmerne også til at kontakte bestyrelsen hvis der er andet som man mener man kan bidrage til for at hjælpe klubben til at blive bedre og mere synlig, feks. Reklame sponsorgave, hjemmeside eller noget som vi slet ikke havde tænkt på.