Ordensregler

                                                     Ordensregler

 

  1. Bestyrelsesmedlemmers anvisning skal altid følges.
  2.  Unødvendig belastning af klæde / øvrigt udstyr skal undgås, og der skal f.eks udvises påpasselighed med ikke at slå/tabe hjælpeudstyr

          ned i klædet.

     3. Rygning er totalt forbudt på hele kasernens område.

     4. Armbåndsure / armlænker må ikke bæres under spil eller keglerejsning.

     5. Der må ikke nydes medbragte drikkevarer af nogen art i klubbens lokaler.

     6. Alt spil om penge er forbudt i klubbens lokaler med undtagelse af pengepræmie-turneringer,som er tilmeldt DDBU.

     7.Foreningshuset Kassernens ordensregler m.h.t. parkering af cykler, knallerter og motorkøretøjer skal følges.

     8. Al adfærd i lokalerne skal være præget af ro og orden samt sportslig optræden.

     9. Lokalerne skal efterlades i ryddelig orden, dvs. spillekøer, kegler, baller og kridt sættes på plads, billardborde støvsuges borde og stole               sættes på plads osv.

 

10. juli 2022                      Bestyrelsen