Kontingenter m.v.


DDBU Spilleafgifter

Medlemmer som ønsker at deltage i individuelle og/eller hold-turneringer i DDBU regie afholder selv udgiften til licenskort, som p.t. andrager kr. 300 årligt.

Deltager gebyr for individuel turnering betales ligeledes af deltagerne selv (135 kr.)

SBC betaler gebyrerne for klubbens deltagelse i holdturneringer.


Spilledragt

er et krav ved deltagelse i DDBU kampe samt visse åbne cups, eks. Frem Cup.

SBC har vedtaget hvid skjorte med SBC logo emblem, og udgiften hertil afholdes af medlemmet.


Åbne turneringer / cups

Dette er som oftest individuelle arrangementer, hvor deltagerne selv afholder udgiften til spillergebyrer.

Hvis der er tale om hold-turneringer som f.eks. Sønderjysk Cup , betaler SBC startgebyret, eftersom et hold af spillere repræsenterer klubben.Kontingenter og Spilleafgifter m.v.


SBC Kontingentsatser

På generalforsamlingen 2022 blev følgende kontingent vedtaget.


Juniorer: (under 18 år) kontingent 300 kr.

Seniorer: kontingent 700 kr.


.


Kontingentåret er fra 1. august til 31. juli og skal indbetales helårligt forud, senest den 1. september.


Kontingentet dækker allene SBC’s administration, dvs. nedenstående spillerafgifter og spillerdragt er ikke inkluderet i kontingentet.


Nye medlemmer

som ikke er eller har været medlem af en billardklub tillades en prøvetid på maksimalt 2 måneder, dvs. indeværende samt efterflg. måned eller sagt på godt regningssprog: Løbende måned + 30 dage.


Herefter betales et forholdsmæssigt beregnet kontingent i.h.t. ovenstående takster for de resterende måneder frem til udløbet af indeværende kontingentår.