Formandsberetning 2021


Formandens beretning – Sæson 2020-21


Denne sæson har været præget af Coronarestriktioner, og det meste af bestyrelsens arbejde har været at regulere adgang til klubben i overensstemmelse med de udmeldinger, der kom fra sundhedsmyndighederne og DDBU. Mange udmeldinger fra myndigheder og organisationer er kommet meget sent i forhold til genåbningsdatoerne, så vi har arbejdet på højtryk i disse perioder med rengøring, hygiejne og information. Heldigvis ser det ud til, at vi langsomt nærmer os normale tilstande igen. Der kræves stadigvæk gyldigt Coronapas til lokalet, kontrol ved døren er afløst af, at der nu dagligt i stedet skal udføres stikprøvetest. Bestyrelsen vil gerne have mulighed for at have en liste over vaccinerede, så stikprøverne han udføres til mindst gene for de medlemmer, der er vaccinerede. Dette kræver ifølge GDPR, at man personligt giver et tilsagn hertil.


Vedtægterne er som lovet på sidste generalforsamling blev gennemgået grundigt, og der blev ikke fundet anledning til ændringer.


Vedrørende hjertestarterplacering på ASG er de ikke interesserede i at flytte den udenfor pga risiko for hærværk. Bestyrelsen arbejder videre på en løsning.


Materialemæssigt er der blevet lagt nye klæder på bordene, og man bedes rengøre bordene efter brug i stedet for som tidligere før brug.


Der arbejdes fortsat aktivt for mulighederne for flytning af klubben til kasernen, og der er tæt dialog med forvaltningen.


Coronaen kan lukke store dele af samfundet med; men julebillardsarrangementet overlevede. Der var 11 tilmeldte, 1 trak sig og de 10 sidste kunne afvikle arrangementet på 1 dag, under efter forlydende hyggelige og festlige forhold.


Vi har sidst drøftet strukturelle forhold vedrørende interne og eksterne turneringer. Her er holdningen at eksterne turneringer afvikles under DDBU og interne turneringer styres af klubbens turneringsleder. SST beholdes i sin nuværende form, som eneste turnering herudover.