aug 2020


Bestyrelsesmøde 17. august 2020


Beslutningsreferat
Interne valgperioder: Næstformand og turneringsleder vælges for en periode af 1 år ved
konstituering på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Konstituering: Børge Agerlund blev valgt som næstformand. Carl Christian Frellesen blev valgt
som turneringsleder.


Vedrørende DDBUs Covid-anbefalinger: Der fastsættes ikke et krav om brug af mundbind i
forbindelse med transport til eksterne turneringer; men der henstilles til at tager mest mulig hensyn
til sine medpassagerer. Det anbefales, at man tager kontakt til besøgende klubhold, om de ønsker
bespisning eller ej i forbindelse med afvikling af turneringskampe.


Juleafslutningen bliver i 2020 ikke, som traditionelt, afviklet som et familiearrangement.
Intern turnering: Der oprettes ikke en turnering med fast distance.


- Den interne turnering afvikles som en handicapturnering efter samme princip som i forrige sæson.
Der spilles 2 kampe mod hver modstander til en distance på snit*30 + 30
Alle kampe skal afvikles inden 1. marts 2021. Kampe afviklet mod spillere, der på dette tidspunkt
ikke har spillet min. 50% af kampene, nulstilles i opgørelsen.

Beslutningsreferater fremsendes til bestyrelsens medlemmer normalt inden 3 dage efter
bestyrelsesmøder. Fremkommer der ikke indsigelser betragtes referatet som godkendt.
Herefter lægges referatet på hjemmesiden.


Behandlinger af personsager og eventuelle andre sager der behandles i fortrolighed, lægges ikke på hjemmesiden.