mar 2023

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 7/3  2023 kl 15.30 i Billardlokalet.

Tilstede : Gunnar Eyby, Bjarne Krog, Finn Lauridsen, Børge Agerlund Birgit Larsen , Mohamed Ghali


Opfølgning på referat fra generalforsamling:

Konstituering; Bjarne Krog valgt som næstformand.  Banken orienteres og Bjarne og Birgit indskrives iht. Lovgivningen. Går selv på Banken når vi får besked.                                                                                            


Mobilpay: Vurderes stadig at være for dyrt for klubben, vi prøver at klare os med at mobil- pay kan overvises til andre spillere som kan betale med kontanter.


Aftensåbning: Vi prøver med aftensåbning to dage om ugen startende i april. Tirsdag og onsdage fra kl. 19 til ca. 21. Vi reklamere på  Sdb-nyt, Facebook, opslag på kasernen. Samt på hjemmesider, SBC og kasernes/kommunens nye hjemmeside når denne er oprettet.


Åbenskole: Vi har afgivet vore ønsker til arragementet og afventer tilbagemelding fra Vivian Bossen Mose Projektkoordinator – Åben Skole – samarbejde mellem skole og forening


Aktiv sommerferie: Tilmeldingskema klargjort,  10 og 11 juli samt 17 og 18 juli fra kl10-12.Børge sender det ind.. Bjarne ,Birgit, Finn og Børge sørger selv for børneattester.


Vedligehold og undervisning. Modtaget tilbud for vedligeholdelse fra Henning Nielsen blev gennemgået. Det findes for omfattende i forhold til klubbens ambitioner  og gældende rengørings procedure fungerer udmærket, ligesom styring af temperatur varetages af bestyrelsen med hensynstagen til både vore anbefalinger fra Søren Søgård og Kasernens pligt til energibesparelse i kommunalt regi.

SØREN SØGÅRD : Hvor meget bruger et 1/1 match i energi ?
Et almindelig 1/1 match bord med varmefolie bruger ca. 0,12 KwH i timen, hvis dit bord er indstillet på 28 grader - skruer du dermed bordet op til 32 grader så næsten 3-dobles forbruget til 0,29 KwH i timen. over 6 måneder vil man kunne spare 746 KwH = kr. 2665 pr. bord ved at fastholde 28 grader.


Er der nogle der finder anledning til at rengøre ballerne, iht pkt 1-3 står det dem frit.

  1. Ballerne vaskes rene i opvaskesæbe og vand.
  2. Indsmøres i Cleaner, tørres i 5-10 min derefter gøres rene med en tør klud.
    (Restore bruges kun når baller er meget beskidte).
    derefter i pudsemaskinen med lidt Polermiddel.
  3. Dette gælder alle baller, både turnerings og træningsballer, både kegler og carambole. Det skal gøres hver måned, for derved for klubben nogle velholdte borde.


Mht undervisning henvises til generalforsamlings referatet.

Tilmelding til turneringer 2023-24. Skema gennemgået, det ajourføres af Bjarne og Børge med flere tilmeldingsmuligheder. Spillermøde fastlagt til 15.maj kl 19.  Skemaer lægges frem i klubben og udsendes pr. mail den 1. Maj.


Brugermøde kasernen.. den 14/3 Birgit og Flemming deltager i Brugermøde for kassernen den 14/3. Bestyrelsen orienteres efter mødet evt med et bestyrelsesmøde, hvis det findes nødvendigt.

Seniorsamvær kontaktpersoner Carl chr og Birger Fortsætter som kontaktpersoner.

 

 

Åbent hus arrangementer. T o nye åbent hus arrangementer 13/3 og 16/3 varetages af Gunnar og Flemming.  Sønderborg Kommune,

13/3 Direktionsmøde på Kasernen/ Parolesalen og rundvisning samt

 16/3 Økonomi & Arbejdsmarkeds chefer og ledere.

 

MITID erhverv. Børge er administrator, Bjarne og Birgit er oprettet, rettigheder tilpasses løbende.

Indkøb af materialer, Kaffe rengøringsmidler mv. overtages af Bjarne. Nøgle udleveret og Flemming afleverer nøgle

Ældresagen kontaktperson: Flemming fortsætter som kontaktperson.


Næste bestyrelsesmøde aftales efter spillermødet den 1. maj.