April 2022


Bestyrelsesmøde Tirsdag den 12/4


Tilstade : Gunnar Eyby, Flemming lott, Carl chr. Frellesen, Finn Lauridsen, Børge Agerlund Birgit Larsen

Foreslår Tirsdag den 12/4 kl  18.30 meld venligst hurtig tilbage om i kan og ellers med alternative forslag.

Mødet startede i vores nye lokaler på kasernen, sammen med Christian Aundahl


 Der er stor tilfredshed med de tilbudte lokaler.  Gulvbelægninger bibeholdes med vinylgulve, der er enkelte ting der skal repareres, dette tager Christian Aundahl sig af. Vi skal have rullegardiner i vinduerne, kravet er blot at de skal være lyse.

 Det forventes at vi kan overtage lokalerne i uge 18,  Cristian Aundahl tager kontakt til byggeansvarlige for at få en mere præcis termin, vi får besked herom i uge 16.                                                                                                                                             


1: Konstituering:

Formand (uændret) Børge Agerlund

Næstformand : Flemming Lott

Kasserer(uændret ) Gunnar Eybye

Bestyrelsesmedlemmer:  Carl hr Frellesen og ( nyvalgt) Finn Lauridsen

 Suppleant (nyvalgt)  Birgit Larsen


2: Bankforbindelse:

I forbindelse med at vi er gået i gang med at søge fonde giver vores nuværende bank ikke muligheder for støtte .Det er der andre banker der gør.  Samtidig viser undersøgelse fra Grænseforeningen at der er store forskelle på priser og dokumentationskrav i de forskellige banker. Præsentation af banker til lokalforeningerne.pdf (graenseforeningen.dk)

Vi vil derfor bede vores revisor Bent T Sørensen om alt lave en undersøgelse og komme med en indstilling til mulighederne for et skifte af bank. Bent har givet tilsagn om at gøre dette senere på året. ( Revisorer er altid travlt optaget ved årsafslutninger). Der skal bla. Ses på Årlige omkostninger, Dokumentationskrav, Tilskud via fonde til idræt/foreningsarbejde. Netbank og kort.


3: Hjemmeside

Frank Christensen har tilbudt hjælp til redigering og optimering af vores hjemmeside. Web ansvarlig er stadig formanden, og al kommunikation fra medlemmer sker via formanden. Vi kan med stor tilfredshed allerede se forbedringer i den struktur som Frank er i gang med at lave på vores hjemmeside.


4 Fonde

Vi ansøger til bla. Flytteomkostninger, nye Led lamper, Nyt carambolebord.Ansøgninger fordeles på forskellige fonde.Ansøgning til DIF er indsendt. Danfoss og Nordea er kontaktet for en forhåndsvurdering, Danfoss har givet positiv tilbagemelding. Fondsansøgninger forsættes efter påske.


5: OIL Kasernen

Vi lægger en endelig plan for flytning når vi har en termin på rådighedsdato.

Vi starter flytning af alle materialer bortset fra billardborde som det første. Det vil blive udsendt en skrivelse til alle medlemmer samt opslag i klubben tilmeldingsliste til flytning på de datoer hvor vi ønsker at flytte materialer.

Børge kontakter Schmatz og Søren Søgård for mulige datoer for flytning af Billardborde, vores ønske er uge 23 ( 6 til 10 Juni.) Planen er Schmatz flytter pladerne mandag, vi flytter borde mandag og tirsdag, Smattz lægger plader på onsdag, Søren Søgård opstiller Torsdag eller fredag.


6: Kulturnatten.

Carl Chr og Finn har deltaget i møde vdr Kulturnatten. De har forelagt vores ønske om at få en henvisning til åbent hus i vore nye lokaler ifm. Kulturnatten, der blev taget positivt imod dette. Vi forventer at vi kan få endelig  afklaring  på det ved  næste møde vdr. Kulturnatten den 8 Juni  hvor Carl Chr. Og Finn deltager.


7: Evt

Uniformer ved DDBU. Vi ændre kravene så der blot kræves Hvid skjorte/ tshirt med SBC logo. Dette er i overensstemmelse med praksis.

Henning  Nielsen har tilbudt at undersøge muligheden for at vi kan få sponsoreret skjorter med logo. Vi beder Henning undersøge mulighederne hvorefter Bestyrelsen tager over for den praktiske udførelse