referat generalforsamling 2021


Generalforsamlingen 2021 - referat

 

1.Valg af dirigent (Birger Segalt valgt)


2.Beretninger

a.Formanden aflagde beretning

b.Turneringslederen aflagde beretning

c.Uddeling af CUP 1 pokal (ingen uddeling i år)


3.Kassereren aflagde beretning og fremlagde budget.


4.Fastsættelse af kontingent. - Uændret 600 kr. /år


5.Valg

a.Valg til bestyrelsen (ad §5) – Valg af formand Børge Agerlund Jensen (øvrige bestyrelses valg: Carl Chr. Frellesen, Flemming Lott og Mogens Lassen

b.Valg af 1 bestyrelsessuppleant – Bent T. Sørensen

c.Valg af 1 revisor ( Hans Phillipsen har efterfølgende meddelt at han ikke ønsker genvalg)

d.Valg af 1 revisorsuppleant (Torben K. S. Poulsen)

- Torben K. S. Poulsen indtræder som revisor


6.Indkomne forslag (ingen indkomne forslag)